Oddílové bodování

Členové oddílu jsou bodově hodnoceni za své aktivity, především za účast na oddílových schůzkách, akcích a brigádách, ale také za mimořádné zásluhy (zápis do oddílové kroniky, článek do zpravodaje nebo do časopisu Tomík, za reprezentace oddílu, za iniciativu při přípravě oddílového programu, za splnění některé oddílové odborky a pod. Bodování je oddělené pro kategorii mladších a kategorii starších dětí.

Body v podobě dřevěných koleček si sami umisťují na přehlednou docházkovou nástěnku do sloupce ke svému jménu, kde rovnou vidí, kdo si jak vede. Čím vyšší sloupec koleček, tím lepší umístění. Zisk bodů odděleně eviduje i vedení oddílu.

Každé dva měsíce (09-10, 11-12, 01-02, 03-04 a 05-06) se bodování vynuluje a podle množství dosažených bodů v tomto období se určí pořadí jmen na docházkové nástěnce. Ti, co měli nejvíce bodů budou v následujícím období v prvních sloupcích, ti z nižším počtem bodů budou umístění až o kousek dál.

Za celý školní rok se pak sečte všech pět dvouměsíčních bodovacích období a výsledný součet určí finální pořadí členů oddílu za celý školní rok.

Tři nejlepší členové z každé kategorie budou na konci roku odměněni.

A za co a kolik bodů je možné získat?

 • 1 bod – účast na oddílové schůzce
 • 2 body – účast na jednodenní akci oddílu (deskovky, přespání v klubovně, drakiáda, závěrečný oheň a pod.)
 • 3 body – účast na jednodenní sportovní nebo turistické akci (Ringo, vycházka)
 • 2-4 body – účast na jednodenní oddílové brigádě
 • 5 bodů – účast na vícedenní oddílové akci (víkendovka)
 • 1-2 body – zápis do oddílové kroniky
 • 2-3 body – článek do některého periodika (Zpravodaj, Tomík)
 • 1 bod – za každý splněný dílčí úkol některé z oddílových odborek
 • 5 bodů – za kompletní splnění některé z odborek
 • 1-2 body – za přípravu hry nebo programu na schůzku nebo víkendovku
 • 2 body – za vedení cancáku (max. jednou za bodovací období)