Vyhodnocení celoroční činnosti

Školní rok je u konce a nám nezbývá než vyhodnotit celoroční činnost, která byla letos nemálo zasažena mimořádnou epidemiologickou situací. Oddílová činnost se hodnotí za dobu od září do konce června, ekonomická činnost je pak vyhodnocena za období předchozího účetního roku