Oddílové příspěvky na rok 2020

Výše ročních členských příspěvků se už několik let nezměnila a i nadále činí 200,- Kč, což je částka více jak symbolická. Uhrazením členských příspěvků na příslušný kalendářní rok se stává dotyčný řádným registrovaným členem oddílu a vztahují se na něho všechny výhodu vyplývající z členství a to je především úrazové pojištění, možnost využívat oddílový materiál a účastnit se akcí oddílu za zvýhodněnou cenu.

Prosím abyste s úhradou ročních oddílových příspěvků neotáleli a zaplatili je nejlépe do konce ledna 2020. Můžete k tomu využít bezhotovostního převodu na oddílový účet č. 155769818/0300 s uvedením jména člena do poznámky nebo donést 200 Kč na kteroukoliv oddílovou schůzku či akci.

Ti z vás, kteří členské příspěvky nebudou mít uhrazeny nejpozději do konce února 2020 budou muset při účasti na oddílových akcích sáhnout do kapsy o něco hlouběji.

Jsou ale i takoví, kteří letos uhradili příspěvky dvakrát a proto jim platbu automaticky přesunu na rok 2020. Jedná se o Kryštofa Olšu a Honzu Kasperlíka. Těch se tento článek netýká.